Telefonkonferens avseende delårsrapport

2015-04-21 - 16:00

Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapporten för januari - mars 2015. Presentationen kommer att hållas på engelska

Tid: Tisdagen den 28 april, 2015 kl. 10.00.

Registrering till konferensen kan med fördel göras 10-15 minuter innan konferensen startar på

Telefonnummer Sverige: +46 (0)8 5052 0114

Telefonnummer Storbritannien: +44 (0)207 1620 177

Konferensnamn: Vitrolife, konferens ID: 952786

Deltagare från Vitrolife är:

Thomas Axelsson, VD

Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef

Ett pressmeddelande med Vitrolifes delårsrapport kommer att publiceras kl. 08.30 samma dag. Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, http://www.vitrolife.com.

Inspelad version av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig i 7 dagar på telefonnummer +46 (0)8 5052 0333 (Sverige) eller 020 7031 4064 (Storbritannien), användarkod 952786.

Göteborg 21 april 2015

VITROLIFE AB (publ)


För ytterligare information kontakta:
Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef, telefon 031-721 80 14