Delårsrapport januari-juni 2016: God tillväxt och breddad produktportfölj

2016-07-15 - 08:30

 

Andra kvartalet:

  • Försäljningen uppgick till 208 MSEK (184), motsvarande en ökning med 13 procent i SEK. Omsättningstillväxten var 15 procent i lokala valutor.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 74 MSEK (62), motsvarande en marginal om 35 procent (34).
  • Nettoresultatet uppgick till 48 MSEK (39), vilket gav ett resultat per aktie om 2,21 SEK (1,77).
  • Förvärv av samtliga aktier i OCTAX och MTG, världsledande inom laserteknologi för IVF.
  • Vitrolife introducerar EmbryoScope+ och breddar produktportföljen inom time-lapse.

Januari - juni: 

  • Försäljningen uppgick till 395 MSEK (347), motsvarande en ökning med 14 procent i SEK. Omsättningstillväxten var 15 procent i lokala valutor.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 136 MSEK (116), motsvarande en marginal om 34 procent (33).
  • Nettoresultatet uppgick till 87 MSEK (74), vilket gav ett resultat per aktie om 3,98 SEK (3,38).

Göteborg, 15 juli 2016
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD


För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
CFO Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Denna information är sådan information som Vitrolife AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2016 kl.08.30 CET.