Kato Ladies Clinic väljer EmbryoScope+ för bättre IVF-behandlingar

2016-11-18 - 08:30

Kato Ladies Clinic i Japan, en av världens största IVF-kliniker, har beslutat att investera i det nylanserade time-lapsesystemet EmbryoScope+. Ordern omfattar åtta EmbryoScope+ time-lapseinkubatorer som ger Kato Ladies Clinic en time-lapsekapacitet om cirka 6000 behandlingar per år, den högsta time-lapsekapaciteten på en enskild klinik i världen.

De första enheterna kommer att installeras under fjärde kvartalet 2016 och de återstående enheterna är planerade att installeras under första kvartalet 2017. Kato Ladies Clinic och Vitrolife har även beslutat att genomföra ett gemensamt forskningsprojekt rörande användningen av time-lapse vid assisterad befruktning, främst fokuserat på naturliga och lågt stimulerade cykler. ”Det är glädjande att introducera time-lapse som standardbehandling och vi är övertygade att investeringen i EmbryoScope+ kommer att förbättra vår graviditetsfrekvens och effektivitet ytterligare”, säger Dr Kato, ägare av Kato Ladies Clinic.

”Det är mycket tillfredsställande att prestigefyllda Kato Ladies Clinic har beslutat att investera i EmbryoScope+ och vi är glada att kunna erbjuda kliniken och dess kunder tillgång till den senaste time-lapsetekniken på marknaden”, säger Marcus Hedenskog, Vitrolifes regionchef i Japan & Pacific.

EmbryoScope+ är ett time-lapsesystem med en integrerad inkubator. EmbryoScope+ bygger på samma teknologi som EmbryoScope, världens mest använda time-lapsesystem för IVF sedan 2009, men med en större kapacitet för 15 patienter med upp till 16 embryon per patient i ett enda system. EmbryoScope+ tar liten plats, vilket är en fördel för laboratorier där ytan är begränsad, vilket erbjuder effektiva arbetsflöden och optimerad användning av klinikens resurser. EmbryoScope+ presenterades på ESHRE-konferensen denna sommar och har varit tillgänglig för försäljning sedan oktober i år.

Göteborg, 18 november 2016
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD


För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
CFO Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Denna information är sådan information som Vitrolife AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2016 kl.08.30 CET.