Telefonkonferens avseende bokslutskommuniké 2015

2016-01-29 - 08:30

Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av bokslutskommunikén för 2015. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Tid: Fredagen den 5 februari 2016 kl. 10.00.

Registrering till konferensen kan med fördel göras 10-15 minuter innan konferensen startar på

Telefonnummer Sverige: +46 (0)8 5052 0114

Telefonnummer Storbritannien: +44 (0)207 1620 177

Konferensnamn: Vitrolife, konferens ID: 957429

Deltagare från Vitrolife är:

Thomas Axelsson, VD

Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef

Ett pressmeddelande med Vitrolifes bokslutskommuniké kommer att publiceras kl. 08.30 samma dag.

Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida,
http://www.vitrolife.com.

Inspelad version av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig i 7 dagar på telefonnummer +46 (0)8 5052 0333 (Sverige) eller 020 7031 4064 (Storbritannien), användarkod 957429.

Göteborg 29 januari 2016
VITROLIFE AB (publ)


För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 29 januari 2016 kl. 08:30