Telefonkonferens avseende delårsrapport

2016-04-18 - 13:00

Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapporten för januari - mars 2016. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Tid: Tisdagen den 26 april 2016 kl. 10.00.

Registrering till konferensen kan med fördel göras 10-15 minuter innan konferensen startar på:
Telefonnummer Sverige: +46 (0)8 5052 0114
Telefonnummer Storbritannien: +44 (0)207 1620 177

Konferensnamn: Vitrolife, konferens ID: 958436

Deltagare från Vitrolife är:
Thomas Axelsson, VD
Mikael Engblom, CFO

Ett pressmeddelande med Vitrolifes delårsrapport kommer att publiceras kl. 08.30 samma dag.

Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida,
http://www.vitrolife.com.

Inspelad version av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig i 7 dagar på telefonnummer +46 (0)8 5052 0333 (Sverige) eller 020 7031 4064 (Storbritannien), användarkod 958436.

Göteborg 18 april 2016
VITROLIFE AB (publ)


För ytterligare information kontakta:
CFO Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 18 april 2016 kl. 13.00.