Vitrolife introducerar EmbryoScope+ och breddar produktportföljen inom time-lapse

2016-06-27 - 08:30

Vitrolife är marknadsledande av time-lapsesystem som används vid assisterad befruktning. Med introduktionen av EmbryoScope+ kan bolaget erbjuda ytterligare ett högkvalitativt time-lapsesystem för ostörd odling och förbättrad selektion av embryon. EmbryoScope+ har en hög kapacitet i kombination med att ta liten plats, vilket erbjuder effektiva arbetsflöden och optimerad användning av klinikens resurser. Produkten kommer att introduceras på den kommande ESHRE-kongressen nästa vecka i Helsingfors, Finland.

EmbryoScope+ är ett time-lapsesystem med en integrerad inkubator. EmbryoScope+ bygger på samma teknologi som en annan av bolagets globalt använda produkter, EmbryoScope, men med en större kapacitet för 15 patienter med upp till 16 embryon per patient i ett enda system. Den nya produkten tar liten plats, vilket är en fördel för laboratorier där ytan är begränsad.

“Time-lapsemarknaden växer och vi bedömer att användningen av time-lapsesystem har potential att bli en standard inom IVF-behandlingar. Med introduktionen av EmbryoScope+ blir vårt erbjudande inom time-lapse ännu mer flexibelt”, säger Thomas Axelsson, VD på Vitrolife.

Time-lapseteknik gör det möjligt att studera hela utvecklingen av embryon och därmed öka sannolikheten att välja det embryo som har störst potential att leda till en graviditet. Användningen av time-lapseteknik har bevisats förbättra de kliniska resultaten. 

Göteborg, 27 juni 2016
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD


För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
CFO Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 27 juni 2016 kl. 08:30