Delårsrapport januari-mars 2017: God tillväxt i samtliga regioner

2017-04-25 - 08:30

  •  Försäljningen uppgick till 244 MSEK (187), motsvarande en ökning med 31 procent i SEK. Omsättningstillväxten var 27 procent i lokala valutor.
  •  Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 95 MSEK (62), motsvarande en marginal om 39 procent (33).
  •  Lansering av RapidVit™ Omni, ett mediasystem för vitrifikation (snabb nedfrysning) av ägg och embryon.
  •  Nettoresultatet uppgick till 60 MSEK (39), vilket gav ett resultat per aktie om 2,73 SEK (1,77).

Göteborg, 25 april 2017
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD


För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
CFO Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Denna information är sådan information som Vitrolife AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2017 kl.08.30 CET.