Telefonkonferens avseende bokslutskommuniké 2016

2017-01-26 - 08:30

Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av boksluts­kommunikén för 2016. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Tid: Torsdagen den 9 februari kl. 10.00.

Registrering till konferensen kan med fördel göras 10-15 minuter innan konferensen startar på

Telefonnummer Sverige: +46 (0)8 5052 0337   

Telefonnummer Storbritannien: +44 (0)20 7162 9960

Konferensnamn: Vitrolife, konferens ID: 961247

Deltagare från Vitrolife är:

Thomas Axelsson, VD

Mikael Engblom, CFO

Ett pressmeddelande med Vitrolifes bokslutskommuniké kommer att publiceras kl. 08.30 samma dag.

Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida,
http://www.vitrolife.com.

Inspelad version av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig i 7 dagar på telefonnummer +46 (0)8 5052 0333 (Sverige) eller +44 (0)20 7031 4064 (Storbritannien), användarkod 961247.

Göteborg 26 januari 2017

VITROLIFE AB (publ)


För ytterligare information kontakta:
Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef, telefon 031-721 80 14