Thomas Axelsson vinnare av Arthur D. Little Nordic Life Science Award 2016

2017-01-12 - 08:30

Vitrolifes VD, Thomas Axelsson, har utsetts till 2016 års vinnare av Arthur D. Little Nordic Life Science Award. Priset kommer att överräckas vid en ceremoni i Stockholm den 26 januari 2017.

– Det är mycket glädjande och ärofullt att jag har blivit utvald att få detta pris. Det är ett pris som delats ut under åren till många framgångsrika personer inom Life Science, säger Thomas Axelsson.

Vitrolife har sedan Thomas Axelsson tillträdde 2011 breddat sin produktportfölj både genom egen produktutveckling och genom förvärv. Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern med en stark position inom assisterad befruktning. Bolaget grundades 1994 och är noterat på NASDAQ Stockholm sedan 2001. Omsättningen uppgår till ca 800 MSEK och en kraftig vinstutveckling har skett under de senaste åren.

– Arthur D. Little Nordic Life Science Award är ett ledarskapspris som delas ut årligen sedan 2002. Priset instiftades med tanken att Life Science behöver förebilder för att få branschen och dess företag att växa. Till detta behövs duktiga ledare som bygger upp nya bolag, säger Nils Bohlin, initiativtagare till priset och globalt ansvarig för Arthur D. Littles verksamhetsområde Healthcare & Life Sciences.

– Under Thomas ledarskap har Vitrolife byggt en global ledarposition inom in vitro fertilisering, och skapat stora uthålliga ägarvärden genom fortsatt fokus på kvalitet och utveckling av nya tekniker, säger Ulrica Sehlstedt, ansvarig för Healthcare & Life Sciences på Arthur D. Little Norden.

Priset ges till en person i Norden som visat mycket goda ledaregenskaper inom Life Science. Verksamheten ska bygga på ett starkt entreprenörskap och en hög vetenskaplig nivå.

Göteborg, 12 januari 2017

VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD


För ytterligare information kontakta:
Thomas Axelsson, VD, telefon 031-721 80 01
Dr. Ulrica Sehlstedt, Partner, Arthur D. Little, telefon 0708-83 00 39