Aktien

 

Notering

Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm Mid Cap. Aktien har varit noterad sedan 26 juni 2001.

ISIN-kod: SE0011205202
Kortnamn: VITR
Handelspost: 1 aktie

Analytiker

Följande analytiker publicerar löpande analyser på Vitrolife.

ABG Sundal Collier, Sten Gustafsson    Introduce
Redeye, Arvid Necander    Redeye  
DNB Bank ASA, Patrik Ling

Aktiegraf

Aktieinnehavare