Aktien

 

Notering

Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm Large Cap. Aktien har varit noterad sedan 26 juni 2001.

ISIN-kod: SE0011205202
Kortnamn: VITR
Handelspost: 1 aktie

Analytiker

Följande analytiker publicerar löpande analyser på Vitrolife.

ABG Sundal Collier              Victor Forssell
Vitrolife rapporter                 E-mail: victor.forssell@abgsc.se

Danske Bank                        Daniel Albin                      
Hemsida                               E-mail: daniel.albin@danskebank.se                 

DNB Bank ASA                     Patrik Ling       
Hemsida                               E-mail: patrik.ling@dnb.se      

Murgata Equity Research     Björn Olander
Vitrolife rapporter                  E-mail: info@murgata.se 

Redeye                                  Mats Hyttinge                            
Vitrolife rapporter                   E-mail: mats.hyttinge@redeye.se

Carnegie                                Ulrik Trattner
Hemsida                                 E-mail: ulrik.trattner@carnegie.se

Aktiegraf

Aktieinnehavare