Revisorer

Vid årsstämman 2020 omvaldes Deloitte AB till bolagets revisor för en mandatperiod av tre år. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Harald Jagner (1971).

Deloitte AB

Södra Hamngatan 53
Box 33 
401 20 Göteborg

Telefon: +46 75 246 43 00