Styrelsen

Jón Sigurdsson
Styrelsens ordförande

Född 1956. B.Sc. i Industrial Engineering samt MBA. Ledamot sedan 2015. Medlem i ersättningsutskottet.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Övriga uppdrag
VD för Össur. 

Tidigare uppdrag
Styrelseordförande i Icelandic American Chamber of Commerce. Commercial Counselor för Icelandic Trade Council i New York, CFO för Álafoss, chef för Eimskips internationella division och ingenjör på Bang and Olufsen Denmark.

Aktieinnehav i Vitrolife*: 30 400 aktier.

Henrik Blomquist

Född 1971. Universitetsstudier i ekonomi. Ledamot sedan 2019. Medlem i ersättningsutskottet.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Övriga uppdrag
VD för Bure Equity AB och VD ACQ Bure AB. Styrelseordförande i Mercuri International Group AB, Bure Growth AB och Atle Investment Management AB.

Tidigare uppdrag
Erfarenhet av investeringsverksamhet och företags­utveckling. Investment manager för Skanditek Industriförvaltning, analytiker i ACR Venture Management.

Aktieinnehav i Vitrolife*: 0 aktier

Lars Holmqvist

Född 1959. MSc i Business Administration.
Ledamot sedan 2018. Medlem i revisionsutskottet.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och Vitrolifes större aktieägare.

Övriga uppdrag
Styrelseordförande i Biovica International AB. Styrelseledamot i the Lundbeck Foundation, H Lundbeck A/S, ALK-Abelló A/S och Naga Top.-Co UK. 

Tidigare uppdrag
Senior Advisor inom healthcare för Bain Capital. Ledande befattningar inom läkemedel och medicinteknik på företag som Agilent, Dako, Applied Biosystems Inc., Medtronic Europe Sarl, Boston Scientific Europe och Pharmacia.

Aktieinnehav i Vitrolife*: 0 aktier.

 

Vesa Koskinen

Född 1979. M.Sc. (Econ.) degree with a major in Finance. Ledamot sedan 2021. Medlem i revisionsutskottet.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och Vitrolifes större aktieägare.

Övriga uppdrag
Partner and member of the global healthcare sector team på EQT. Styrelseledamot i kfzteile24, Desotec och ELEVATE.

Tidigare uppdrag
Styrelseledamot i Touhula, Igenomix, Musti Group, Karo Pharma, Terveystalo, Vertu, Roeser Group, Swiss Smile, VTI Technologies och Lundhags.

Aktieinnehav i Vitrolife*: 0 aktier

Pia Marions

Född 1963. Civilekonom. Ledamot sedan 2013. Ordförande i revisionsutskottet.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och Vitrolifes större aktieägare.

Övriga uppdrag
CFO för Skandia. Styrelseledamot i Duni, Skandiabanken, Skandia Fastighet och Svenska Revisionsakademin.

Tidigare uppdrag
CFO för Folksam, CFO för Carnegie Group, ledande befattningar inom RBS (Royal Bank of Scotland), Skandia Liv, Länsförsäkringar Liv och Finansinspektionen samt arbetat som auktoriserad revisor.

Aktieinnehav i Vitrolife*: 5 000 aktier.

Karen Lykke Sørensen

Född 1962. Master of Science, Danish Technical University och MBA, INSEAD. Ledamot sedan 2020. Ordförande i ersättningsutskottet.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och Vitrolifes större aktieägare.

Övriga uppdrag
CEO för Philips Capital.

Tidigare uppdrag
Ledande befattningar i Philips, Sanofi och Biogen.Styrelsemedlem i MEDA, Orifarm, Danish Technical University/SCION, EKF: Danish Export Credit Fund (Ministry of Foreign Affairs)

Aktieinnehav i Vitrolife*: 0 aktier.

* inkluderar makes/makas, omyndiga barns och närstående bolags innehav