Ledande befattningshavare

Thomas Axelsson
Chief Executive Officer (CEO)

Född 1959, anställd 2011.

Övriga uppdrag
-

Tidigare uppdrag
Erfarenhet som VD för de publika noterade bolagen Stille och Artema samt från flera onoterade medicintekniska bolag. Lång erfarenhet som styrelsemedlem i noterade bolag som Medivir och Medcap samt styrelseordförande i flera onoterade bolag framförallt inom Life Science-sektorn. Affärsområdeschef på Baxter.

Utbildning
Studier i Industriell Ekonomi, Tekniska Högskolan vid Linköpings Universitet.

Aktieinnehav i Vitrolife*: 50 500 aktier.

Claus Bisgaard
Vice President Technology

Född 1977,  anställd 2017.

Tidigare uppdrag
General Manager på Sirona Dental A/S, olika chefsbefattningar i Vestas, Management Consultant på Bestshore Business Solutions.

Utbildning
M.Sc. Industrial Engineering and Management

Aktieinnehav i Vitrolife*: 1 255 shares.

Mikael Engblom
Chief Financial Officer (CFO)

Född 1977, anställd 2007.

Övriga uppdrag
Styrelseledamot i AH Automation AB

Tidigare uppdrag
Controller på Vitrolife och controller på R&D på Volvo Cars.

Utbildning
Civilekonom, Handelshögskolan, Göteborg

Aktieinnehav i Vitrolife*: 13 929 aktier.

Rickard Ericsson
Chief Sales & Marketing Officer (CSMO)

Född 1971, anställd 2015.

Tidigare uppdrag
Business Development Director Europe på SCA Incontinence Care, Sales & Marketing Director UK & Ireland på SCA Incontinence Care, managementkonsult på Adera och Business Development Manager / Key Account Manager påTelia.

Utbildning
Civilingenjör Industriell ekonomi från Chalmers Tekniska Högskola.

Aktieinnehav i Vitrolife*: 7 150 aktier.

 

Maria Forss
Vice President Consumables


Född 1972, anställd 2012.

Övriga uppdrag
Styrelseledamot i LIDDS AB.

Tidigare uppdrag
Ansvarig för affärsutveckling på PULS, VD för Duocort Pharma och olika chefsbefattningar inom AstraZeneca. Styrelseledamot i Oncorena AB.

Utbildning
Civilekonom från Handelshögskolan, Göteborg och Concordia University, Montreal.

Aktieinnehav i Vitrolife*: 12 900 aktier.

Mark Larman
Chief Scientific Officer (CSO)


Född 1974, anställd 2017.

Tidigare uppdrag
Senior Director Clinical Product Manager på Progyny, Media Development Manager och Senior Scientist på Vitrolife, Senior Research Fellow på University of Melbourne, Australien.

Utbildning
PhD från Newcastle University, U.K.

Aktieinnehav i Vitrolife*: 3 082 aktier.

Fredrik Mattsson
Senior Vice President
New Business & Strategic Development

Född 1972, anställd 2018.

Övriga uppdrag
Styrelseordförande i BioLamina AB. 

Tidigare uppdrag
Styrelseordförande i Xvivo Perfusion AB. Styrelseledamot i Vitrolife AB (publ). Investment Director på Bure Equity AB. VD för Anew Learning och ledande befattningar inom Gambro.

Utbildning
Civilingenjör Industriell ekonomi.

Aktieinnehav i Vitrolife*: 42 230 aktier.

Karin Koritz Russberg
Vice President Global HR & Sustainability

 

Född1969, anställd 2020. 


Tidigare uppdrag

Head of Group HR & Sustainability at Semcon. Global Talent Management Director, Volvo Group. HR Director Volvo Trucks.

Utbildning
Fil kand i Psykologi, Göteborgs Universitet

Aktieinnehav i Vitrolife*: 300 aktier.

*  inkluderar makes/makas, omyndiga barns och närstående bolags innehav