2019-11-18 19:00

Barbro Fridén avgår som styrelseledamot i Vitrolife AB (publ)

Barbro Fridén har valt att avgå som styrelseledamot i Vitrolife AB på grund av andra framtida möjligheter. Barbro Fridén har varit styrelseledamot i Vitrolife sedan 2010. ”Vi tackar Barbro Fridén för att med stort engagemang och kunnande bidragit till Vitrolife framgångar”, säger Jón Sigurdsson, styrelsens ordförande.

Göteborg 18 november 2019

VITROLIFE AB (publ)

För frågor hänvisas till:
Jón Sigurdsson, styrelsens ordförande, email: jsigurdsson@ossur.com
Mikael Engblom, CFO, telefon 031-721 80 14

Denna information är sådan information som Vitrolife AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2019 kl.19.00 CET. 

Related links