2019-10-17 09:00

Telefonkonferens avseende delårsrapport

Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapporten för januari – september 2019. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Tid: Onsdagen 6 november 2019 kl. 10.00.

Registrering till konferensen kan med fördel göras 10 minuter innan konferensen startar på:

Telefonnummer Sverige: +46 (0)8 506 921 69  

Telefonnummer Internationellt: +44 (0) 203 0095709

Konferensnamn: Vitrolife, konferens ID: 6995418

Deltagare från Vitrolife är:

Thomas Axelsson, VD

Mikael Engblom, CFO

Ett pressmeddelande med Vitrolifes delårsrapport kommer att publiceras kl. 08.30 samma dag.

Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, https://www.vitrolife.com/sv/finansiellt/sv_presentations/.

Inspelad version av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig i 7 dagar på telefonnummer +44 (0) 333 300 9785 (internationellt), användarkod 6995418.

Göteborg 17 oktober 2019

VITROLIFE AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef, telefon 031-721 80 14

Related links