Finansiell kalender

I den finansiella kalendern finns information om kommande händelser såsom rapporter, telefonkonferenser och investerarmöten.

2023

2 februari 2023

Bokslutskommuniké 2022

En inspelad version av telefonkonferensen finns tillgänglig till 9 februari. 

Detaljer till telefonkonferensen

Presentationen finns tillgänglig här

Finansiella rapporter

21 april 2023

Delårsrapport Q1, 2023

Telefonkonferens kl 10.00.

Finansiella rapporter

27 april 2023

Årsstämma Vitrolife AB (publ)

14 juli 2023

Delårsrapport Q2, 2023

Telefonkonferens kl 10.00.

Finansiella rapporter

27 oktober 2023

Delårsrapport Q3, 2023

Telefonkonferens kl 10.00.

Finansiella rapporter

2024