Finansiell kalender

I den finansiella kalendern finns information om kommande händelser såsom rapporter, telefonkonferenser och investerarmöten.

2019

2019-03-06

Presentation på Carnegie Nordic Healthcare Seminar, Stockholm

Mer information

2019-04-23

Delårsrapport januari - mars 2019

Telefonkonferens kl 10.00

Finansiella rapporter

2019-05-02

Årsstämma 2019

Mer information

2019-07-12

Delårsrapport januari -juni 2019

Telefonkonferens kl 10.00

Finansiella rapporter

2019-11-06

Delårsrapport januari - september 2019

Telefonkonferens kl 10.00

Finansiella rapporter

2020

2020-02-06

Bokslutskommuniké 2019

Telefonkonferens kl  10.00

Finansiella rapporter