Finansiell kalender

I den finansiella kalendern finns information om kommande händelser såsom rapporter, telefonkonferenser och investerarmöten.

2021 

2021-04-22

Delårsrapport januari - mars 2021

Telefonkonferens kl 10.00

Information om telefonkonferensen

Presentation till telefonkonferensen

Finansiella rapporter

2021-04-28

Årsstämma i Vitrolife AB (publ) hålls onsdagen den 28 april 2021. Årsstämman genomförs enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Mer information

2021-07-15

Delårsrapport januari - juni 2021

Telefonkonferens kl 10.00

Finansiella rapporter

2021-10-29

Delårsrapport januari - september 2021

Telefonkonferens kl 10.00.

Finansiella rapporter

2022

2022-02-03

Bokslutskommuniké 2021

Telefonkonferens kl 10.00

Finansiella rapporter