Finansiell kalender

I den finansiella kalendern finns information om kommande händelser såsom rapporter, telefonkonferenser och investerarmöten.

2019

2019-07-12

Delårsrapport januari -juni 2019

Telefonkonferens kl 10.00

Finansiella rapporter

2019-11-06

Delårsrapport januari - september 2019

Telefonkonferens kl 10.00

Finansiella rapporter

2020

2020-02-06

Bokslutskommuniké 2019

Telefonkonferens kl  10.00

Finansiella rapporter

Årstämma i Vitrolife AB (publ) kommer att hållas den 28 april 2020 i Göteborg.

 

Mer information