Presentationer

2019-11-06

Delårsrapport januari - september 2019 

Presentation till telefonkonferensen

Ladda ner presentation

2019-07-12

Delårsrapport januari - juni 2019

Presentation till telefonkonferensen 

Ladda ner presentation

2019-04-23

Delårsrapport januari - mars 2019

Presentation till telefonkonferens

Ladda ner presentation

2019-03-06

Carnegie Healthcare Seminar 2019

Presentation på investerarmöte  

Ladda ner presentation

2019-02-08

Bokslutskommuniké 2018

Presentation till telefonkonferens

Ladda ner presentation

2018-12-12

DNB Nordic Healthcare Conference i Oslo

Presentation på investerarmöte

Ladda ner presentation

Intervjuer

2019-11-06

Intervju med  CEO Thomas Axelsson av Redeye med anledning av delårsrapporten januari - september 2019