Presentationer

2018-11-06

Delårsrapport januari - september 2018

Presentation till telefonkonferensen

Ladda ner presentation

2018-09-06

Pareto Securities Health Care Conference

Presentation på investerarmöte

Ladda ner presentation

2018-07-13

Delårsrapport januari - juli 2018

Presentation till telefonkonferens

Ladda ner presentation

2018-04-24

Delårsrapport januari-mars 2018

Presentation till telefonkonferens

Ladda ner presentation

2018-02-08

Bokslutskommuniké 2017

Presentation till telefonkonferens

Ladda ner presentation

2018-02-08

Pareto Securities

Presentation på investerarmöte

 

Ladda ner presentation

Intervjuer

2018-11-06

Intervju med  CEO Thomas Axelsson av Redeye med anledning av delårsrapporten januari - september 2018

2018-02-08


Intervju med CEO Thomas Axelsson av Remium Introduce med anledning av bokslutskommunikén 2017

2017-11-02


Intervju med CEO Thomas Axelsson av Remium Introduce med anledning av delårsrapporten januari - september 2017