Presentationer

2020-06-15

Årsstämma i Vitrolife AB (publ) hålls måndagen den 15 juni 2020 klockan 16.30

VD:s anförande kommer att göras tillgängligt här

2020-04-23

Delårsrapport januari - mars 2020

Presentation till telefonkonferens

Ladda ner presentation

2020-02-06

Intervju med  CEO Thomas Axelsson av Redeye med anledning av bokslutskommunikén 2019

2020-02-06

Bokslutskommuniké 2019

Presentation till telefonkonferens

Ladda ner presentation

2019-11-06

Delårsrapport januari - september 2019 

Presentation till telefonkonferensen

Ladda ner presentation

2019-07-12

Delårsrapport januari - juni 2019

Presentation till telefonkonferensen 

Ladda ner presentation