Presentationer

2019-03-06

Carnegie Healthcare Seminar 2019

Presentation på investerarmöte  

Ladda ner presentation

2019-02-08

Bokslutskommuniké 2018

Presentation till telefonkonferens

Ladda ner presentation

2018-12-12

DNB Nordic Healthcare Conference i Oslo

Presentation på investerarmöte

Ladda ner presentation

2018-12-05

Danske Banks Copenhagen Winter Seminar 

Presentation på investerarmöte

Ladda ner presentation

2018-11-21

Vitrolifes kapitalmarknadsdag

Mer information

2018-11-06

Delårsrapport januari - september 2018

Presentation till telefonkonferensen

Ladda ner presentation

Intervjuer

2018-11-06

Intervju med  CEO Thomas Axelsson av Redeye med anledning av delårsrapporten januari - september 2018

2018-02-08


Intervju med CEO Thomas Axelsson av Remium Introduce med anledning av bokslutskommunikén 2017

2017-11-02


Intervju med CEO Thomas Axelsson av Remium Introduce med anledning av delårsrapporten januari - september 2017