Vitrolifes miljöpolicy

Vitrolifes vision är “to fulfill the dream of having a baby”. För att uppnå detta utvecklar, producerar och marknadsför Vitrolife produkter och system för fertilitetsbehandling.

Vitrolife strävar efter att förbättra miljöprestandan genom följande miljöpolicy:

  • Ständiga förbättringar och förebyggande av utsläpp.
  • Följa legala och andra relevanta krav.
  • Minimera miljöpåverkan av energiförbrukning och transporter.
  • Kommunicera Vitrolifes miljöpolicy till medarbetare, leverantörer, distributörer och till allmänheten.